Vi slamsuger och spolar ur dina avloppstankar, samt transporterar bort avfallet

Våra tjänster erbjuds till privatpersoners hus och stugor, samt åt kommuner, men även företag kan anlita oss för att slamsuga rent ur tankarna eller spola bort proppen ur systemet. Arbetsområdet är hela fasta Åland. Och självklart transporterar vi bort avfallet åt dig!

Kontakta oss

 

Slang
Vi erbjuder förstklassig avloppsservice till våra kunder
Latrin kings
Med 40 år i branchen är vi experter på avlopp