Avloppsexperten – med 40 år i branschen

I mitten av 1970-talet grundade Holger Karlsson sin firma med inriktning på att ta hand om det avfall som kommer ”från skithuset”. 

År 2002 övertog jag, Bjarne Jansson, rörelsen som fortsatte med samma inriktning på verksamheten. Idag har vi fem slamsugningsbilar och fem personer anställda på heltid, jag själv, Jan Eriksson, Anders Söderström, Dan Salomaa och Peter Hagström

Bjarne
Bjarne Jansson
info@avloppsexperten.ax
018-32620